ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (REFURBISHED)

ΦΟΡΗΤΟΙ – ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

GRADE A+

 •  Αρίστη εξωτερική κατάσταση
 •  Εμφάνιση καινούργιου
 •  Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό.
 •  Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE A

 • Πολύ καλή εξωτερική κατάσταση
 • Αισθητικές ατέλειες χρήσης 
 • Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό.
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE A-

 • Πολύ καλή εξωτερική κατάσταση
 • Μικρές ορατές αισθητικές ατέλειες πιθανές θαμπάδες χρήσης.
 • Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό.
 • Πιθανόν φωτεινά σημεία
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE B

 • Γρατσουνιές, πιθανές θαμπάδες χρήσης ίσως μικρά βαθουλώματα,μικρές φθορές,γδαρσίματα,φθορές στα πλαστικά, ίσως κάποιο μικρό σπάσιμο (άνευ σημασίας)
 • Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό.
 • Πιθανόν φωτεινά σημεία
 • Πιθανόν Μπαταρία προβληματική
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE C

 • Γρατσουνιές, πιθανές θαμπάδες χρήσης ίσως μικρά βαθουλώματα,καμένα πίξελ,μπαταρία ελατωματική ή σε απουσία.
 • Πιθανόν φθορές στα USB ή ενδεχομένως μικρά σπασίματα.
 • Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

ΟΘΟΝΕΣ

GRADE A+

 •  Αρίστη εξωτερική κατάσταση
 •  Εμφάνιση καινούργιου
 •  Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό.
 •  Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE A

 • Εμφάνιση χωρίς σημάδια ή καμένα pixel
  στο panel.
 • Εξωτερική εμφάνιση καλή, ενδεχομένως με φθορά φυσιολογικής χρήσης στα πλαστικά μέρη (πιθανή θαμπάδα, γυαλάδα στο χρώμα). Αποκλείονται περιπτώσεις ραγίσματος.
 • Τεχνικά ελεγμένη 100% λειτουργική.
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE A-

 • Μικρές ορατές αισθητικές ατέλειες,
 • Πιθανόν να φέρει μικρές γρατσουνιές.
 • Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό.
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE B

 • Μπορεί να φέρει καμένο pixel ή και σημάδια φθοράς στο σασί πιθανόν κιτρίνισμα σε πλαστικά μέρη αλλά και γρατζουνιές.
  Τεχνικά ελεγμένη 100% λειτουργική.
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

GRADE C

 • Γρατσουνιές, πιθανές θαμπάδες χρήσης ίσως μικρά βαθουλώματα
 • Πιθανόν φθορές ή ενδεχομένως μικρά σπασίματα.
 • Τεχνικά ελεγμένο 100% λειτουργικό
 • Συσκευασία χαρτοκιβώτιο ΟΕΜ
 • 1 έτος εγγύηση

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς η οποία αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
  2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του παραστατικού αγοράς.
  3. Η επισκευή θα γίνεται μόνο στις τεχνικές εγκαταστάσεις της COMPUTER.gr με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η COMPUTER.gr το αντικαθιστά με άλλο είτε ίδιο είτε αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.
  5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης πρός την COMPUTER.gr είναι ευθύνη του πελάτη.
  6. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των σταθερών και φορητών υπολογιστών Refurbished & Grade αποφασίζεται αποκλειστικά από την COMPUTER.gr.
  7.Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή τής COMPUTER.gr. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά του.
  8. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. δισκέτες, CD, μπαταρίες, καλώδια, καλώδια φόρτισης λάπτοπ κ.τ.λ.)
  9. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση όπως επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus)
  10.Η COMPUTER.gr δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα και υπολογιστές στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
  11. Η COMPUTER.gr δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση καθώς και τυχόν προβλήματα προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.
  12. Η COMPUTER.gr δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τo καταστήματα.
  13. Οι τεχνικοί του COMPUTER.gr δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
  14. Η COMPUTER.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

  Τι καλύπτει η εγγύηση σταθερού και φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C
  1. Οι σταθεροί Η/Υ και φορητοί Refurbished & Grade A, B, καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας.(ελάχιστη διάρκεια μπαταρίας >=20 λεπτά)
  2. Για τον 1ο χρόνο εγγύησης των σταθερών και φορητών Refurbished & Grade A, B, υπάρχει εγγύηση ανταλλακτικών & εργασίας
  3.Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Refurbished & Grade A, B ορίζεται στις 15 ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η COMPUTER.gr δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
  4. Η μπαταρία και το τροφοδοτικό του φορητού Η/Υ Refurbished & Grade A, B,C δεν καλύπτεται εγγύηση.
  5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη του φορητού Η/Υ GRADE A, Β, προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση Refurbished Grade A, B.

  1. Δεν καλύπτει προβλήματα software, viruses, ή προβλήματα λειτουργικού.
  2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της COMPUTER.gr
  3. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.


Παρατηρήσεις, Δεδομένα και απώλεια

  1. Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας (Backup) για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
  2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η COMPUTER.gr υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η εταιρία να έχει ευθύνη για αυτά.
  3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.
  4. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρία άτομο.
Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση καθώς επίσης,
Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.

Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.